Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK/ALK) aan het houdings- en bewegingsapparaat

Pijn is een waarschuwingssignaal dat ons beschermt. Pijn zorgt er bijvoorbeeld voor dat iemand niet blijft doorlopen met een gebroken been of een ontstoken kies. Er is ook pijn die (met medische hulp) niet zomaar over gaat, of die steeds maar weer terug blijft komen. Ook als er lichamelijk geen duidelijke reden voor is en de wetenschap de oorzaak niet kan verklaren. We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer dan 6 weken blijven bestaan.

We spreken van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK/ALK) bij lichamelijke klachten die langer dan zes weken duren. Én waarbij bij adequaat medisch onderzoek geen somatische (lichamelijke) aandoening zijn gevonden die de klacht(en) voldoende verklaren.

Langdurige pijn, u belandt in een negatieve spiraal 

Tegenwoordig hebben we een goed beeld van wat chronische pijn is en wat we kunnen doen. Heeft u al langer dan enkele maanden pijn die niet goed kan worden verklaard? Dan heeft u waarschijnlijk al verschillende zorgverleners gezien. Allemaal zonder of met heel beperkt resultaat. Waarschijnlijk komt dat omdat uw klacht complex is. Het is een combinatie van lichaam, gevoel, gedachten, gedrag en soms ook de directe omgeving. In uw geval reageren die factoren negatief op elkaar.

U heeft pijn, daardoor beweegt u minder. Omdat u minder beweegt, gaat uw conditie en belastbaarheid achteruit. Dingen kosten meer moeite. U heeft minder zin om dingen te doen. Dat voelt slecht. U gaat minder goed voor uzelf zorgen. En op een gegeven moment houden de pijn en vermoeidheid zo zichzelf in stand. Dit heeft grote, negatieve invloed op uw leven en werk.

Doorbraak met een gecombineerde behandeling

Uw pijn is dan waarschijnlijk constant en chronisch geworden. Dan moet u een manier vinden om die negatieve invloed te doorbreken. Daar kan een zogeheten interdisciplinair behandelplan op maat bij helpen.

Bij een interdisciplinair behandeltraject worden tegelijkertijd meerdere aspecten aangepakt. Dat vergroot de kans dat u zo snel mogelijk weer een prettiger leven heeft. Onze revalidatiearts schrijft dan samen met u een traject op maat dat past bij de aard en ernst van uw klachten. Soms volstaat een behandelperiode van 3 tot 4 weken. Meestal zal de revalidatiearts in overleg met u en het behandelteam kiezen voor een traject van drie a vier maanden.

Het plan wordt vervolgens uitgevoerd in samenwerking met een fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog. Indien nodig kunnen er ook nog andere disciplines betrokken worden bij uw revalidatie. De revalidatiearts overziet de samenwerking en helpt bij het vinden van een nieuwe weg. Trainen, oefenen, praten, analyseren en proberen, blijkt voor veel van onze cliënten een plezierige manier van werken die nieuwe energie geeft in een nieuw leven opbouwen met veranderde hersens.

Wat kan Revalide voor u betekenen?

Graag bespreken we met u wat ons behandelteam in uw specifieke situatie kan betekenen. Wilt u eerst meer weten over onze behandeltrajecten, tarieven en vergoedingen? Dat vindt u op de pagina met cliëntinformatie.

Twijfelt u of u bij Revalide op de goede plek bent, of wilt u telefonisch overleggen met een van onze casemanagers? Neemt u gerust contact met ons op!