Heeft u last van langdurige pijn of klachten die uw arts niet kan verklaren en loopt u hiermee vast in de medische wereld? Dan willen wij u helpen uw leven weer in eigen hand te nemen en leren goed om te gaan met de beperkingen. Bij ons revalideren mensen met verschillende klachten en aandoeningen. U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht met onbegrepen lichamelijke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en chronische pijn, maar ook als u onvoldoende of vertraagd herstelt van letsel, operatie of ziekte.

Even voorstellen

Wie zijn wij?

Revalide is een door het ministerie van VWS erkende landelijke organisatie voor medisch specialistische revalidatiezorg. Onze revalidatieartsen werken in kleine revalidatiecentra in woonwijken. Dat maakt onze revalidatiezorg laagdrempelig, informeel en dichtbij.

Waar staan wij voor?

Wij willen iedereen met langdurige klachten en/of pijn helpen bij verbetering van de kwaliteit van diens leven. Daarbij gaan wij uit van uw eigen kracht. Met altijd het doel: functioneren en participeren. Revalideren is een actieve vorm van therapie waarin behandelaars en patiënt de verantwoordelijkheid delen. Samen doen we er alles aan om tot het beste behandelresultaat te komen.

Een interdisciplinaire aanpak

We werken met een interdisciplinaire aanpak, omdat klachten vaak meerdere oorzaken hebben. Verschillende professionals zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en diëtisten werken onder begeleiding van een revalidatiearts samen aan uw behandelplan. Dit doen ze gelijktijdig en onder één dak. Die geïntegreerde aanpak in combinatie met een behandelplan op maat, maken onze behandeltrajecten effectief en efficiënt. Samen zorgen we ervoor dat u weer optimaal kunt functioneren, thuis, op uw werk en in uw vrije tijd.

Waarom voor ons kiezen?

Kwaliteit en persoonlijke aandacht staan bij ons bovenaan de agenda. Wij werken met een persoonlijk behandeltraject en zijn niet tevreden voor we voor u een zorgtraject op maat hebben gevonden. Dat kan omdat we als klein revalidatiecentrum korte communicatielijnen en een informele sfeer hebben, en er veel ruimte is voor flexibiliteit. Een vriendelijke omgeving ook, waar het zo prettig mogelijk herstellen is.

Hoe ziet een behandeltraject bij Revalide eruit?

Doorverwijzing door huisarts of medisch specialist

Voordat uw behandeling bij ons kan beginnen, is een verwijzing van uw huisarts of uw behandelend medisch specialist nodig. Dit kan hij of zij eenvoudig regelen via ZorgDomein of via ons verwijsformulier.

Gesprek met ondersteuner revalidatiearts

De eerste afspraak bij Revalide (de pre-intake) vindt plaats bij de ondersteuner van de revalidatiearts. Die brengt uw specifieke situatie in kaart. Tijdens deze pre-intake tekent u de benodigde formulieren, waaronder een toestemmingsverklaring, een ‘Akte van Cessie’ en/of een ‘Informed Consent’.

Eerste gesprek met revalidatiearts

Tijdens het eerste revalidatieconsult (de intake) analyseert de revalidatiearts uw klachten en zoekt naar een geschikte oplossing. Zodra de arts over voldoende informatie beschikt en vaststelt dat een revalidatietraject de passende zorg voor u is, volgt een voorstel voor een revalidatietraject. En worden in overleg met u de eerste afspraken gemaakt met de professionals die voor de behandeling nodig zijn.

Start van uw behandeling door het behandelteam

De behandelfase bestaat uit verschillende op elkaar afgestemde therapieën onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts. Dit kunnen zowel individuele als groepstherapieën zijn. De duur van de behandelfase is afhankelijk van uw specifieke situatie. Het behandelteam komt regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken. Wanneer nodig stellen zij in overleg met u en de revalidatiearts het behandelplan bij.

Tarieven en vergoedingen

Wat zijn onze tarieven en hoe werkt het met vergoedingen?

De prijzen voor revalidatiebehandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij hebben daar zelf geen invloed op. Onze revalidatiezorg valt onder de basisverzekering en wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. U heeft dus geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden nodig om onze behandelingen vergoed te krijgen. Bij sommige polissen kan naast het eigen risico een eigen bijdrage gevraagd worden.

Onze vergoeding valt wel onder het wettelijk eigen risico. Meer over onze tarieven en vergoedingen kunt u vinden op de landelijke website.

Privacy en klachtenprocedure

Privacy en klachtenprocedure

Wij besteden veel zorg aan uw behandeling, respecteren uw privacy en al onze professionals doen hun werk met maximale inzet en zo nauwkeurig mogelijk. We willen immers dat u als cliënt tevreden bent en blijft. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent en daar met uw behandelaar samen niet uitkomt. Dan is het goed te weten dat wij een klachtenprocedure hebben.

Wachttijden

Wat voor wachttijden hanteren wij?

Wij doen er alles aan om te werken met geen of korte wachttijden. Door onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden kunnen de wachttijden helaas soms tijdelijk oplopen.

De wachttijd tot de start van de behandeling is afhankelijk van de manier van werken van uw zorgverzekeraar. Soms is toestemming vooraf vereist en is uw start afhankelijk van hoeveel tijd uw zorgverzekeraar nodig heeft om u en ons goedkeuring te verlenen. De wachttijd is een gemiddelde van wachttijden bij verschillende zorgverzekeraars.

Klik hier voor onze actuele wachttijd.

PGO’s

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app waarmee je toegang hebt tot jouw eigen gezondheidsgegevens. Het gaat dan om informatie die ergens anders opgeslagen is, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij een specialist in het ziekenhuis.

Bij Revalide Nijkerk kunnen de volgende professionals betrokken zijn bij uw revalidatietraject:

Menno Pont

Revalidatiearts

BIG-nummer 19042801101

Koos de Ruiter

Revalidatiearts ondersteuner en psychosomatisch fysiotherapeut (MSc)

BIG-nummer 59911560504

Esmée Neijmeijer

Fysiotherapeut

BIG-nummer 59920640004

Joanne Visser

Ergotherapeut

Nina Fokkenrood

Psycholoog (GZ-Psycholoog i.o.)

Isabella van Dijk

Maatschappelijk werker

Bij Revalide Haaglanden kunnen de volgende professionals betrokken zijn bij uw revalidatietraject:

Menno Pont

Revalidatiearts

BIG-nummer 19042801101

Koos de Ruiter

Revalidatiearts ondersteuner en psychosomatisch fysiotherapeut (MSc)

BIG-nummer 59911560504

Arianne Hilbers

Ergotherapeut

Lisette Priem

Ergotherapeut

??

Psycholoog

Isabella van Dijk

Maatschappelijk werker